Lovska koča Dobrenšca

Na napol porušenem zidovju italijanske vojaške kasarne na nadmorski višini 1.300 m smo zaceli leta 1964 postopno graditi to visokogorsko kočo.

dobrensca1

Na napol porušenem zidovju italijanske vojaške kasarne na nadmorski višini 1.300 m smo zaceli leta 1964 postopno graditi to visokogorsko kočo. Prva faza gradnje je zajemala velikost 1/3 sedanje koče in zaključena v letu 1971. Gradnja je bila zelo težka. Ves gradbeni material smo morali na ramenih prenesti od izvira Tolminke, t.j. od nadmorske višine 680 m na nadmorsko višino do 1.304 m. V prvi fazi smo iz doline prenesli 400 kg cementa, 200 kg apna ter potrebne deske in pločevino za streho. Prav tako smo prenesli na ramenih 3.5 kubičnih metrov gramoza iz 200 m oddaljene grape pod Kumrovo stalo. Za to fazo potreben les je bil posekan v Štejngah, tam otesan in prenesen na ramenih h koči.

 

Leta 1976 smo zaceli z gradnjo na preostalem zidovju, ki je bilo bistveno slabše od zidovja prve faze. Potreben les za strešni stol in strope je bil posekan na Črčih in tam tudi otesan. Ves les je bil prenesen na ramenih po dokaj težki stezi in grapi.

 

dobrensca2

Prav tako smo v drugi fazi na ramenih prenesli 4 kubičnih metrov gramoza in 400 kg cementa za temeljno ploščo. Leta 1977 smo najeli bosanskega obrtnika, ki je opravljal nosaška dela s konji. Le-ta nam je s tremi konji znesel od izvira Tolminke do Dobrenjšce ves gradbeni material in del opreme v skupni teži 6.000 kg. Tudi potrebni pesek za zidove so prenesli konji iznad Kumrove stale. Od leta 1964 do leta 1978 smo lovci pri gradnji koce v Dobrenjšci opravili 2.300 težaških delovnih ur. Vzporedno z gradnjo koče je bil zgrajen vodovod in vodohram pri koči. Formalna otvoritev koče je bila opravljena leta 1978, povezana s skupnim lovom na srnjad. Koča je bila povsem dokončana in opremljena leta 1979.

 

Ob potresu leta 1998 je bila ta koča močno poškodovana, zaradi svoje lege kjer leži je zelo pomembna za gospodarjenje z divjadjo, saj je za povprečnega hodca, dobre 3 ure oddaljena od kraja, ki ga dosežemo s terenskim vozilom.

dobrensca5

 

Projekt za sanacijo koče je potekal v okviru Državne tehnične pisarne. Koča na planini Dobrenšca je bila najvišje ležeči objekt v popotresni obnovi Posočja. Za pomoč smo zaprosilo General štab Slovenske vojske in odobrili so nam deset ur poletov s transportnim helikopterjem. Tovora je bilo 23 ton, pri nošnji pa so helikopterji morali premagovati 966 m nadmorske višine. Koča je bila tako poškodovana, da je bilo treba vse stene, ki so popokale utrditi in injektirati. Glavna dela so bila opravljena v letu 2000. Obenem s popravilom koče v Dobrenjšci so potekala pripravljalna dela zakočo na Vrtičih.

dobrensca4

dobrensca6