pretovc1Lovska koča Pretovč

Do izgradnje koče na Pretovču smo lovci domovali v eni izmed sob nad mlekarno planine Sleme, ki nam jo je odstopila pašna skupnost. Sobo smo ustrezno uredili in vzdrževali. Razmere v kmetijstvu in planšarstvu so se začele spreminjati na bolje. Začela se je uveljavljati molzna mehanizacija. Kmetje so začeli izboljševati pogoje sirjenja in skladiščenja proizvodov.

 

 

pretovc2Pastirji in pastirice so prenočevali vsak nad svojim hlevom v dokaj težkih pogojih, mi pa v sobi, ki je bila ločena od živine. Med lovci je prevladalo spoznanje, da bodo prej ali slej tudi pastirji želeli imeti boljše pogoje za prenočevanje in morali se bomo umakniti od tam. Drugo spoznanje je bilo, da bomo brez lovnega turizma težko krili vzdrževalne stroške objektov in naprav v lovišču. Lovni turizem ima tudi svoje specifične potrebe in se ga ne da izvajati brez primernih nastanitvenih objektov.

Zato smo se leta 1984 odločili, da na ustreznem prostoru na Pretovču na nadmorski višini 1.200 m zgradimo zidano kočo, primerno sedanjemu času. Lokacija je bila v osrčju izhodišč na planino Sleme, planino Medrje, Mrzli vrh, Vodil vrh in proti vasi Krn.

 

pretovc3V letu 1984 so tekla pripravljalna dela, pridobitev zemljišča, izdelava načrta in priprava gradbenega materiala. Zakoličba koče je bila 30. 5. 1985. Z gradnjo smo pričeli 26. 7. 1985. V dobrih treh mesecih je bila koča sezidana, pokrita in ometana zunaj in znotraj. Vzporedno s kočo se je gradil tudi vodovod z vkopanimi cevmi v dolžini 350 in in vodohram za 4.500 l vode. Vodovod sluzi potrebam koče in pasne skupnosti Sleme-Medrje. V letu 1986 je sledila vzidava stavbnega pohištva, oblaganje sten in stropov z lesenim opažem, montaža stopnic, polaganje ploščic v kuhinji in hodniku.

 

Za leto 1987, to je leto otvoritve, nam je ostalo le urejanje okolice, izdelava ograje, montaža opreme in druga manjša dela. Obračun vloženih naporov za izgradnjo koče in drugih del v lovišču je naslednji: v letu 1985 smo lovci opravili pri gradnji koce 1.888 prostovoljnih delovnih ur in 188 ur v obliki prevozov, 60 ur so opravili drugi strokovni izvajalci za plačilo. Na drugih delih v lovišču smo to leto opravili le 186 prostovoljnih delovnih ur. Leta 1986 je bilo pri izgradnji koče opravljenih 1.258 prostovoljnih delovnih ur, pri drugih delih v lovišču pa 785 ur V letu 1987 je bilo za dokončanje gradnje koče opravljenih se 300 prostovoljnih delovnih ur in 660 pri drugih delih v lovišču.

 

Seštevek ur prostovoljnega dela pri gradnji koče, vodovoda in ureditvi okolice znaša 3.882 ur. Za izgradnjo koče smo porabili 5.500.000 din: za gradbeni material, stavbno in drugo mizarsko opremo ter prevoze. Pri gradnji smo imeli srečo, da smo jo dokončali tik pred velikim pohodom inflacije in da imamo v naših vrstah člane raznih poklicev kot so zidarji, mizarji, vodoinstalaterji. tesarji in drugi.
Koča na planini Pretovč, čeprav leži blizu epicentra potresa, ki je bil leta 1998, ni utrpela opazne škode. Popraviti smo morali le manjše razpoke na prizidku drvarnice. Poudariti je treba, da je koča zgrajena z upoštevanjem protipotresnih gradbenih normativov, ker smo v Posočju že leta 1976 doživelipretovc7 močan potres.

pretovc6pretovc5

pretovc4