Prijavno okno

V lovišcu je stalno prisotna naslednja divjad

 • PARKLJARJI:
  srna, gams, divji prašic , navadni jelen, alpski kozorog in muflon.
 • ZAJCI:
  poljski in planinski zajec.
 • ZVERI:
  lisica, jazbec, kuna belica, kuna zlatica, divja macka, dihur, velika podlasica. Medved, ris in vidra so prehodni.
 • GLODALCI:
  alpski svizec, navadni polh, pižmovka, veverica.
 • GOZDNE IN POLJSKE KURE:
  veliki petelin, ruševec, kotorna, belka, gozdni jereb.
 • NAJPOGOSTEJŠE PTICE:
  od rac je najpogostejša raca mlakarica, siva caplja, veliki kljunac , kormoran, vse vrste vranov, planinski orel, kanja, kragulj, skobec, velika uharica, lesna sova, skovik, navadni cuk, turška grlica, skalni golob in vec vrst ptic selivk, ki so pri nas samo obcasno.

Na kratko o glavnih lovnih vrstah divjadi

GAMS

gams

Gams je razširjen po skoraj celotnem loviš c u z izjemo ob reki So c i, vendar je v nekaterih predelih vse redkejši. Še vedno nas pestijo gamsje garje, ki so se iz Triglavskega narodnega parka, preko Mrzlega vrha razširile vse do So c e. Zanimivo je, da garjavih gamsov ne opa ž amo v predelu Lašca – Rde c i rob - Peski. Zelo se je zmanjšalo število gamsov v Mrzlem vrhu, Vodil vrhu,ter v Slemenskih peceh. V Mrzlem vrhu sem sedem, osem let nazaj iz enega mesta opazoval 32 gamsov na jutranji paši, zdaj pa opažamo samo še osamljene ž ivali, predvsem mlajše gamse kozle, le redko koze z mladici. V lovišču manjkajo predvsem mirne cone, ki jih je predvsem zaradi rekreacije in turizma (padalstvo, zmajarstvo, gorsko kolesarstvo pa tudi motokros ) vse manj.

SRNJAD

Srnjad je, razen nad gozdno mejo, razširjena po celotnem lovišču. Domnevamo, da je srnjad ostala približno enako številčna kot pred 10. leti, ker je natančno številčnost nemogoče ugotoviti. Zadnja leta se tako kot tudi pri drugih lovskih družinah pojavlja problem povoza srnjadi, ki je zaradi naraščajočega prometa vse večji.

DIVJI PRAŠIČ

Divji prašič je v lovišču v večjem ali manjšem številu stalno prisoten. Posebej v zadnjih nekaj letih se je številčnost precej povečala, kar se odraža tudi na škodah na kmetijskih zemljiščih.

MUFLON

Muflon se v naše lovišče počasi širi. Tako se stalno nahaja trop muflonov v predelu Kal planine, nekajkrat pa je bil opažen tudi manjši trop v predelu Mrzlega vrha. V letošnjem letu pa je bil uplenjen prvi muflon v našem lovišču.

KOZOROG

Kozorog se kar redno pojavlja v našem lovišču, in sicer v predelu Škofic – Veliki peski, posamezne kozoroge pa občasno, posebej pozimi, opazimo tudi v Smrečju.

JELENJAD

Lahko trdimo, da je jelenjad že stalno prisotna v našem lovišču, saj se jo, razen v visokogorju, redno opaža po celotnem lovišču. Tudi vse bolj zaraščajoče kmetijske površine govorijo v prid temu, da se bo jelenjad številčno okrepila.

POLJSKI ZAJEC

Domnevamo, da je številčnost poljskega zajca še vedno v porastu. Posebej v predelu Vodil vrh – Mrzli vrh - Sleme je pogosto opažen; kljub temu številčnost še zdaleč ni takšna kot bi si jo želeli.

SVIZEC

Svizec se tako številčno kot tudi prostorsko še vedno širi.

RACA MLAKARICA

Številčnost race mlakarice je že nekaj let stabilno in upamo, da bo tako tudi ostalo. Race so gotovo lepa popestritev obvodnega naravnega okolja.

ZVERI

V lovišču so dobro zastopane lisica, divja mačka in kuna belica in jazbec. Ostale zveri: medved, ris in vidra, so občasni gostje našega lovišča. Njihovo navzočnost najpogosteje ugotovimo na podlagi sledov, ki jih pustijo za seboj. O prisotnosti volka v našem lovišču ni pričevanj.