Prijavno okno

Opis lovišča LD Tolmin :

LoviLD Tolminšče lovske družine Tolmin leži na geografsko zelo razgibanem zemljišču, saj je najnižja točka pri sotočju rek Tolminke in Soče, kjer je tromeja lovskih družin Tolmin - Ljubinj - Volče z nadmorsko višino 147 m, najvišja točka pa je na Velikih peskih - nad malim Krnskim jezerom (nad Lužnico) z nadmorsko višino 2178 m.

Lovska družina Tolmin spada v 11. Triglavsko lovsko upravljavsko območje. Skupna površina lovišča po digitalizaciji kart znaša 5.202 ha, od tega je nelovne površine 142 ha, lovne površine pa 5.060 ha.

Grob opis meje lovišča poteka od izliva Volarnika v Sočo, naprej po Mrzlem potoku. Nato po grebenu med k.o. Zatolmin in k.o. Vrsno na Koreninah, na sedlo nad Lužnico. Nato na Škofič, po grebenu do Vrha nad Peski. Do Malega Šmohorja, nato do Velikega Šmohorja in naravnost na Prehodce. Dalje na Mahavšček, po grebenu na Vrh škrilj, Vrj Plajne, Planja do Tolminskega Kuka. Nato do Tolminskega Migovca po grebenu na planino Kal, nato na Grušnico in dalje po grebenu na Rešljevo planino. Po grapi potoka Podpasica do izliva v Tolminko. Po reki Tolminki do izvliva v Sočo, nakar pa spet po Soči do izliva Volarnika v Sočo. 

Lovišče torej obsega območje vse od reke Soče so osrčja Triglavskega narodnega Parka. Najvišja točka lovišča je Vrh nad Peski 2176 m nad morjem. Glede na naravne in druge pogoje omogoča smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje v lovsko upravljavskem območju načrtovanih ukrepov in nalog pri upravljanju z divjadjo. Glavne vrste divjadi so srnjad, gams in divji prašič.