Prijavno okno

Tako kot vsaka lovska družina v Sloveniji se tudi v Lovski družini Tolmin ukvarjamo z lovnim turizmom, ki je ena pomembnejših dejavnosti, saj nam zagotavlja da lahko v lovišču opravimo vsa potrebna dela za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in pokrajino.
Pri nas sta glavni vrsti divjadi, ki jih ponujamo lovskim gostom gams in srnjak. Gostu omogočimo več dnevno vodstvo po lovišču in seveda prenočitev v naših kočah. Opis koč si lahko preberete pod menijem lovski objekti.
Cenik divjadi, ki je na voljo si lahko ogledate tukaj: slovenski, angleški, nemški, italijanski.
Splošna določila, ki veljajo v naši družini v zvezi z lovnim turizmom.
Račun uslug v lovnem turizmu se izstavi v evrih. Trofeje se ocenjujejo sveže po obrazcu Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC). Zato se pri ocenjevanju rogovja jelena, damjaka ali srnjaka odbije od teže rogovja 10%. Parkljasto divjad in medveda je dovoljeno streljati samo z lovsko puško risanico. Divjad drugih vrst je dovoljeno streljati tudi z šibrami. Uporaba polavtomatskih pušk, risanic ali šibrenic je dovoljena samo, če so polnjene z največ dvema nabojema.

Na lovu je lovski gost dolžan upoštevati navodila spremljevalca in streljati le divjad, ki mu jo ta določi. Če gost ustreli ali obstreli divjad, ne da bi za to dobil dovoljenje od spremljevalca, plača kot odškodnino dvojno odstrelno pristojbino.
Z dnevno lovno pristojbino lovski gost plača: 1. pri lovu na jelena, srnjad, gamsa, divjega prašiča – organizacijo lova, vstop v lovišče, spremljevalca, uporabo lovskih naprav in pripravo trofeje; Prenočevanje in oskrbo je treba plačati posebej. Odkup uplenjene divjadi (divjačine) je mogoč po dnevnih tržnih cenah.

CENIK