Prijavno okno

vrtici1Lovska koča Na Vrtičih

Leta 1955 so stekle priprave za gradnjo koče brunarice na Vrtičih. Večino potrebnega lesa smo dobili v opustošenih italijanskih kasarnah pod Bogatinom. Ves les smo prenesli do Vrtičev na ramenih in z izpusti po strmih drčah. Tudi potrebne deske in vrata so bila iz opustošenih kasarn. Za kritino in zunanji opaž so izdelali škodlje v Trenti in jih prenesli na Vrtiče. Notranjost koče je obita z izolacijskimi ploščami, na katere je bil nanesen omet.
Koča je bila v glavnem dograjena leta 1956. Vzporedno z gradnjo koče je bil v sodelovanju s pašno skupnostjo Žabče, za potrebe kmetov in lovcev, zgrajen vodovod izpod 900 m oddaljenega izvira izza Rutarjeve glave. Iz grobe specifikacije stroškov materiala, strokovnih del in prevozov je razvidno, da smo bili porabili 895.570 din. Samo lovci smo opravili 910 prostovoljnih delovnih ur. Leta 1958 sta notranjost koče brezplačno poslikala z lovskimi motivi pok. Rudi Kogej in pok. Ivan Fili. To je bil njun prispevek h koči. Lovci najbolj cenimo to kočo, ker je bila zgrajena v težkih časih in ker stoji na lepi in za lov ugodni lokaciji.

 

vrtici2
Žabče, za potrebe kmetov in lovcev, zgrajen vodovod izpod 900 m oddaljenega izvira izza Rutarjeve glave. Iz grobe specifikacije stroškov materiala, strokovnih del in prevozov je razvidno, da smo bili porabili 895.570 din. Samo lovci smo opravili 910 prostovoljnih delovnih ur. Leta 1958 sta notranjost koče brezplačno poslikala z lovskimi motivi pok. Rudi Kogej in pok. Ivan Fili. To je bil njun prispevek h koči. Lovci najbolj cenimo to kočo, ker je bila zgrajena v težkih časih in ker stoji na lepi in za lov ugodni lokaciji.
 
Leta 1998 pa je bila koča, ki sicer leži na 834 m nadmorske višine, močno poškodovana zaradi potresa. Zaradi premika plazovitega gruščastega terena je bil poškodovan tudi vodovod. Ocenjeno škodo smo prijavili pristojnim službam. Strokovna komisija je ugotovila, da popravilo koče ne bo mogoče. Betonski temelji so bili razpokani in premaknjeni, tako da je kočo premaknilo v drugo lego. Za popravilo koče ali novogradnjo je odločal izredni Občni zbor, ki se je z večino glasov odločil za novogradnjo.
 
vrtici6
 
Sprva je bilo predvideno, da bo prevoz gradbenih elementov in drugega materiala mogoč s traktorji po stari, ozki, vojaški cesti, ki jo je ob potresu skoraj v celoti zasul ogromen plaz kamenja s pobočja Osojnice. Zaradi višje sile, cesta ni bila popravljena, tako nam je zopet ostala edina možnost: pomoč SV s helikopterji. V dolino so ponovno prileteli helikopterji SV in s Pologa na Vrtiče prenesli 33 ton gradbenega materiala in potrebnega orodja.
Člani LD Tolmin smo 21. 9. 2002 končno, z majhno slovesnostjo odprli novo lovsko kočo, ki nam je v ponos.vrtici4
vrtici3