Prijavno okno

Poslanstvo:

Lovska družina je v smislu Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov -1) lovska organizacija, ki kot upravljavec lovišča opravlja naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Seveda pa mora LD kot društvo delovati tudi na ekološkem in drugih področjih, povezanih z življenjem in varstvom narave na podeželju. Pomembna vloga, ki jo mora LD odigravati v svojem okolju, je vzgojno-pedagoško delo z mladimi in to v smislu nadgrajevanja v šoli pridobljenega znanja o naravoslovju. Živeti z naravo – rastlinstvom in živalstvom – je svojevrsten užitek, če znamo dogajanja v njej opazovati, jih podoživljati, se vanje vživeti in jih razumeti. V tem kontekstu mora biti lovec ne le vzgled varuha narave, temveč tudi vzgojitelj, ki zna mladim in starejšim na primeren način predstaviti tudi temnejšo plat dogajanj v naravi, kot so na primer bolezni divjadi, ter razloge za izvajanje lova.

Lovska družina Tolmin je članica Lovske zveze Gornje Posočje

Člani Lovske družine Tolmin:

V Lovsko družino Tolmin je včlanjenih 51 članov. Imamo pa tudi tri častne člane. Do leta 1970 je kar hitro naraščalo število članov. Po letu 1970 pa je trend upadel. Sedaj je ustaljeno nekje na številu 50. Aktivnih lovcev je komaj dobra polovica. Želimo si več mladih novih lovcev, saj nam je le tako zagotovljena prihodnost. Naša lovska družina je pobratena z Lovsko družino Radenci in Lovsko družino Ljubinj že kar trideset let. Leta 1978 je bila namreč slavnostno podpisana listina o pobratenju, kar je bila v tistem času prvi primer trojnega pobratenja Lovskih družin v Sloveniji